Sök
  • Form i fokus – digital
  • Övningar i svensk grammatik
Sök Meny

Öva med Form i fokus A digital

Välkommen till Form i fokus A digital

Läs informationen nedan eller börja öva grammatik direkt!

Öva grammatik Logga ut

Information

Svensk grammatikträning

(in English below)
Det är lättare att lära sig ett språk om man kan använda flera olika inlärningsmetoder. Med Form i fokus A digital som komplement till övningsboken med samma namn kan du förbättra dina kunskaper i svensk grammatik på ett varierat och utmanande sätt.

Detta digitala läromedel är baserat på boken Form i fokus A som framgångsrikt hjälpt tiotusentals människor att bli duktiga i svenska. Nu är det din tur!

Så här övar du:

Det digitala läromedlet Form i fokus A digital är enkelt. Du har sju olika ordklasser att välja mellan (substantiv, verb, pronomen, adjektiv, adverb, konjunktioner och prepositioner) samt en övnings­kategori om ordföljd. Inom dessa åtta övningskategorier finns det sedan flera olika underkategorier (till exempel om singular respektive plural under ordklassen substantiv). Du kan när som helst nå de andra övningskategorierna genom att klicka på meny­knappen Menyknapp i Form i fokus digital längst ner till vänster.

Välj den övning som du vill göra. Din uppgift är oftast att dra eller klicka rätt ord eller ord-del till rätt plats. I några övningar räcker det med att klicka på rätt ord och ibland drar man streck mellan två ord. Svarar du fel så blir skärmen suddig ett kort ögonblick. När du har svarat rätt på alla frågor på den aktuella sidan blir pilen längst ner till höger blå och klickbar. Klicka då på pilen Blå pil i Form i fokus digital för att komma till nästa övning.

Läromedlet kommer ihåg vilka övningar du redan har gjort. Men du kan enkelt radera delar av eller hela denna historik och göra övningarna igen. Klicka bara på papperskorgen Papperkorg i Form i fokus digital bredvid en kategori eller gå till ”Inställningar & info” Inställningar- & info-knapp i Form i fokus digital för att radera hela historiken. Under ”Inställningar & info” går det även bra att stänga av ljudet i läromedlet.

Öva grammatik
Fritt uppbyggd efter Form i fokus A © Folkuniversitetets förlag, Cecilia Fasth och Anita Kannermark.
Grafik: Björn Bindel.
Programmering: Jonas Rören.
Producent: Birgitta Melén.
Teckningar: Marie Söderman.
Omslagsillustration: Daniel Perry.

In English

Swedish Grammar Practice

It’s easier to learn a language if you use different learning strategies. With the Form i fokus A digital, as a complement to the workbook with the same name, you can improve your Swedish grammar in a varied, challenging way.

This digital learning resource is based on the book Form i fokus A which has successfully helped thousands of people to become proficient in Swedish.

How to use the digital learning resource

The digital learning resource Form i fokus A digital is simple. You have seven different grammar sections to choose from (nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, conjunctions and prepositions) as well as some practice with word order. In each of the eight grammar sections, there are different types of exercises (for example, you can practice singular and plural nouns). You can always reach the other exercises by clicking on the menu button Menu button in Form i fokus digital on the bottom left.

Choose the exercise you want to do. The idea is usually to drag or click the correct word or part of the word to the right place. In some exercises, it is enough to click on the correct word and sometimes put a dash between two words. If you choose the wrong answer, the screen will be hazy for a moment. When you have answered all questions on the page, the arrow on the bottom right will turn blue. You can click on the arrow Blue arrow in Form i fokus digital to get to the next exercise.

The digital learning resource remembers which exercises you have already done. But you can easily delete parts or all of the exercises and do them again. Just click on the trash Trash in Form i fokus digital next to an exercise or go to ”Inställningar & info” (Settings & Info) Settings & Info button in Form i fokus digital to delete the entire history. You can also mute the digital learning resource via ”Inställningar & info”.

Practice
Freely created from Form i fokus A © Folkuniversitetets förlag, Cecilia Fasth and Anita Kannermark.
Graphics: Björn Bindel.
Programming: Jonas Rören.
Producer: Birgitta Melén.
Illustrations: Marie Söderman.
Cover illustration: Daniel Perry.