Sök
  • Form i fokus – digital
  • Övningar i svensk grammatik
Sök Meny

Köpvillkor

Gällande fr.o.m. 2018-11-01 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för den eller de internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter som köps av kunden via Stiftelsen Folkuniversitetets förlags webbplats formifokus.nu

Hänvisningar i Köpvillkoren till ”Folkuniversitetets förlag” eller ”vi” är till Stiftelsen Folkuniversitetets förlag, organisationsnummer 845000-6674.

För att kunna göra ett köp av Form i fokus – digital via webbplatsen formifokus.nu måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet samt godkänner att du tagit del av Folkuniversitetets förlags Licensvillkor och Integritetspolicy.

Folkuniversitetets förlag förbehåller sig rätten att när som helst ändra Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller för ditt köp.

Om du har några frågor om Folkuniversitetets förlag, eller om Köpvillkoren, vänligen kontakta Folkuniversitetets förlags kundservice info@folkuniversitetetsforlag.se

2. Upplåtelsens omfattning

Internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter säljs som licenser. På Folkuniversitetets förlags webbplats formifokus.nu finns information om vilken löptid som gäller för respektive licens. En licens är levererad då licens med tillhörande instruktioner skickats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

3. Beställning

Beställningar görs direkt på Folkuniversitetets förlags webbplats formifokus.nu, via Folkuniversitetets förlags säljare, eller via återförsäljare.

När en beställning är mottagen av Folkuniversitetets förlag bekräftas den genom ett e-postmeddelande med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

4. Priser och avgifter

Priset på webbplatsen formifokus.nu är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt (moms). Gällande momssats är 25 procent. Folkuniversitetets förlag förbehåller sig rätten att ändra priser och produktsortiment utan föregående avisering.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning har Folkuniversitetets förlag rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

6. Returer & återköp

För licenser ges ingen returrätt.

7. Felaktiga leveranser

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till Folkuniversitetets förlags kundservice.

8. Folkuniversitetets förlags kundservice

Kontakta Folkuniversitetets förlag för support och hjälp med din digitala produkt eller för frågor om Folkuniversitetets förlags Köpvillkor, Licensvillkor eller Integritetspolicy.

E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se
Telefon: 046-14 87 20
Öppet: vardagar klockan 9–12 och 13–16